Panchakarma Therapist male and female

We need panchakarma therapist male and female for upcoming Panchakarma Clinic at surat, Gujarat. 

Apply